Att köra Word på en server

Att automatisera Word och köra det på en server för att enkelt skapa dokument utifrån innehållet i en databas kan vara ganska praktiskt. Jag har varit med om flera projekt där man tillämpat just detta. När man läser i Microsofts knowledge base så kan man nästan få intrycket att Microsoft inte tycker det är en riktigt lika bra idé. Detta trots att de tillämpar licensmodellen att om en servertjänst skapar Word-dokument så måste alla klienter som använder server-tjänsten ha en Word-licens.

Skrivet på rätt sätt kan Word dock med fördel användas på en server. Om man exempelvis endast använder förutbestämda mallar som fungerar på servern riskerar man inte att få in strulande macro eller andra olägenheter.

Leave a Reply