iPad på jobbet

Efter lanseringen av iPad 2 har diskussionen om surfplattors vara eller inte vara flitigt diskuterats. Är det bara en tämligen redundant nöjesmaskin eller är det en ny nischad produkt med ett användbart syfte?

På IDG diskuterades än igen ämnet ur ett affärsfokus där tre huvudfrågor ställdes.

  1. Vilken är affärsnyttan?
  2. Hur är det med säkerheten?
  3. Har de tillräckligt med bandbredd?

Själv har jag jobbat en hel del med utveckling för både iPhone och iPad inom affärsutveckling. Jag skulle vilja svara på dessa tre frågor och komplettera de svar som gavs i IDGs artikel.

Vilken är affärsnyttan?
Vilken ROI har en iPad? Det är nästan lika svårt att svara på som vad ROI är för en ny dator eller en smartphone. De kostar mycket men kan, om den används korrekta, underlätta och spara tid på ett sätt som ofta är svårt att räkna på. I de område jag jobbat med iPad har vi använt den tillsammans med ett förenklat gränssnitt direkt till affärssystemet. Genom att snabbare och enklare kunna rapportera in dagens arbete går det logiskt nog snabbare och enklare att arbeta. Detta medför även en kundnytta när exempelvis rapporter och liknande når kunden fortare.

Hur är det med säkerheten?
Denna fråga är på intet sätt iPad-specifik. Hur är det med säkerheten på en laptop eller smartphone? Säkerheten måste alltid beaktas när det kommer till känslig data inom företag.

Har de tillräckligt med bandbredd?
Behovet av bandbredd är givetvis helt beroende på vad man avser att använda iPaden till. Om alla skulle surfa på Youtube skulle givetvis det lokala nätverket antagligen överbelastas, precis som det antagligen hade gjort det om alla använda Youtube på de vanliga datorerna. Att vara begränsad till Wifi eller 3G för nätverk har dock sina begränsningar. Det ställer krav på företag som vill ha iPad på kontoret att öppna ett Wifi-nät för att få bra prestanda på kontoret. Att använda iPad på kontoret är kanske inte enhetens främst område, den gör sig bäst för en person som behöver röra sig mycket i jobbet men ändå behöver snabb och nära kontakt till kontorets affärssystem.

Sammanfattning
En iPad kan vara svår att beräkna lönsamhet för, den är ett verktyg precis som en dator eller en telefon.

Säkerheten hos en iPad är god, men egentligen är där väl ingen Internet-uppkopplad enhet som går helt säker idag.

iPad ska användas för de ändamål där den passar, den ska varken ersätta en laptop eller en smartphone.

Leave a Reply