Silverlight-utvecklare gör uppror

Tydligen krävde det en demonstration av Windows 8 för Silverlight-programmerare att inse att de är hotade av JavaScript och HTML5. Nu gör de öppet uppror mot Microsoft och vill att Silverlight och .NET ska framhävas mer i framtida presentationer. Det ironiska i det hela är att Silverlightutvecklarna genom att göra väsen av sig nu fått andra att fundera över om Silverlight verkligen är på att bli en parantes inom webbutveckling. Silverlight har enligt Wikipedia i 73% täckning mot huvudkonkurrenten Adobe Flash 97%. Både Flash och Silverlight hotas nu av HTML5.