humans.txt – vi är människor

Sökmotorer på Internet har länge haft sin egen fil, robots.txt, på nästan varenda server. Nu föreslås att vi även lägger till en fil för oss människor, humans.txt!

Humans.txt kan innehålla text-information om vilka som hjälpt till att bygga webbplatsen i fråga. Filen placeras likt robots.txt i root-katalogen på servern.

Detta blir något jag kommer att titta på för varje ny sida jag skapar!

Google slutar göra vågen

Bristande intresse leder till att Google lägger sitt wave-projekt på is. Ingen mer utveckling kommer att ske för Google Wave. För min del känns det nästan både lite bra och dåligt, anledningen är att jag aldrig har hunnit sätta mig in i wave-projektet så bra som jag hade önskat men nu är jag samtidigt glad att jag aldrig lagt ner tid på det om det nu ska avslutas. För att vara helt ärlig kan jag inte säga exakt vad det är vi går miste om nu när Google Wave läggs ner, tjänsten ska dock lämnas kvar som den är året ut.