Adobe Flash vs HTML5 avgjord

Vinnare: HTML5. Onsdagen den 9 november tillkännagav Adobe att de lägger ner sina planer på att utveckla en mobil version av insticksprogrammet Flash. Länge har de slagits om att ta sig in på marknaden som med iOS i spetsen har dominerats av HTML5. Ändra sedan Steve Jobs vägrade att ta in Flash i iOS har denna kamp pågått och båda sidor har vid olika tillfälle varit uträknade för sin ståndpunkt. Nu kastar som sagt Adobe in handduken och det visade sig att Steve Jobs till slut fick rätt. HTML5 med sin öppna standard och resurseffektivitet är mer lämpad för smartphones än det ofta instabila och resurskrävande Flash.

Själv välkomnar jag denna förändring. HTML5 är en verklig öppen och bra standard (som förvisso ännu ej är klar) som möjligör utveckling på flera olika plattformar med i alla fall delvis gemensam kodbas.

Leave a Reply