Matt Cutts says it again: do not follow (nofollow)

Matt Cutts favourite html attribute rel=”nofollow” is once again major news. The object of the latest suggestions is that infographics and widgets on pages should have rel=”nofollow” on links. The reasoning behind this is that page owners might not be aware that they share their Pagerank to the linked page.

According to Google “no follow” should be used on links to untrusted content, on paid links and lastly as a crawl prioritization. Matt Cutts clarified that press releases should count as paid links and therefore should also be marked as “no follow”.

The origin of this mess is Googles main page algorithm, the original “backrub” PageRank. Every link is counted as a “vote” on the linked site by the original site. Google has since started using the “no follow” as an indication of when links are not votes.

Why could this not have been the other way around? Why not leave all links as-is and instead mark which links actually should count as votes? There are many values that a rel-attibute can have besides “nofollow”, however non that could reflect a “vote”.

Adding a new attribute value just for SEO might sound bad. However, the “nofollow” value was actually added by Google for the very same reason! If they instead would have gone with adding values like “citation”, “recommended” or simply “vote” things would have been a lot easier. Soon the reverse is in effect, every insignificant link on the web should have “nofollow” whereas the “valuable” links should remain as is.

As a side note, “no follow” also adds another benefit and that is speed. A “no follow” link will not be followed by a search engine and therefore improves the crawling speed. I do not see it as a useless addition to the rel-attribute, however as an SEO tool it’s working backwards in my opinion.

Google och Bing i blåsväder

Alla som är insatta i hur sökmotorerna fungerar vet att Yahoo numera använder Bing för att leverera sina sökresultat. Nu kommer det dock fram att Bing använder… Google!

Google började misstänka att Bing kopierade sökresultat ifrån Googles index när ett udda sökresultat hos Google även rankades högt hos Bing. För att testa sin teori om att Bing faktiskt medvetet kopierade sökresultat satte Google upp en avancerad fälla.

Google skapade sökresultat för väldigt udda ord (“hiybbprqag”, “delhipublicschool40 chdjob” med flera) och pekade dessa på sidor som absolut inte hade något med dessa konstruerade ord att göra. De gav sedan tio stycken nyinstallerade Windows-datorer till några anställda och lät dem köra Internet Explorer 8 med “site suggest” aktivt. Dessa anställda fick sedan söka på de högst udda orden på Google och klicka på länkarna. Efter bara någon vecka dök samma udda sökresultat upp hos Bing!

Efter detta experiment (som involverade flera olika sökord) gick Google ut och anklagade Bing för att kopiera deras sökresultat.

Läs mer:
Google: Bing Is Cheating, Copying Our Search Results
Bing: Setting the Record Straight

På Google-fronten intent nytt

Sällan har det väl varit så tyst från Google på deras Webmaster Central Blog. Inte sedan den 28 december har en ny post publicerats där. Där kommer annars cirka 10 inlägg per månad och nu när vi redan är framme vid den 17 januari tycker man att någon borde ha vaknat efter nyårsfesten.

Detta tillsammans med att Yahoo sällan publicerar några nyheter sedan de outsourcade sin sökmotor till Bing gör det väldigt tyst på sökmotorfronten. Bing publicerar en och annan nyhet men oftast är det kosmetika eller funktioner som endast är tillgängliga på andra sidan Atlanten.

Antingen jobbar de på något stort eller så är det bara väldigt tråkigt på sökmotorfronten just nu.

Sökmotoroptimering

I senaste numret av Datormagazin (12-2010) är där en spalt om sökmotoroptimering (SEO) skriven av mig. Det är den första nyhetsspalten som publicerats av mig och om någon har läst den och har kommenterar är de varmt välkomna! Förslag på förbättring uppskattas. Jag försöker lämna övergripande bild av vad som händer på sökmotormarknaden, både lokalt och internationellt. Givetvis är det Google, Yahoo och Bing som dominerar nyheterna men jag försöker även hitta lokala trender. Om spalten uppskattas av läsarna kan det bli ett återkommande inslag i Datormagazin.

Utnyttja statistiken från din hemsida

Glöm inte att följa statistiken ifrån din hemsida. Vad letar dina besökare efter när de hittar din hemsida? Att använda ett bra statistikverktyg som Piwik eller Google Analytics kan öppna ett helt nytt sett för dig att se din egen hemsida.

Följ trender såsom var dina besökare kommer ifrån. Hur många besökare får du från den där bloggen eller forumet som du länkas ifrån. Det kan vara bra att veta då man kanske bör ägna mer tid åt att svara på kunders frågor på Internet och därmed lämna ett spår efter sig för nästa kund.

Ett mycket intressant sätt att använda statistik på är framförallt att hitta saker som dina besökare letar efter men som inte finns på din hemsida. Säg att ert företag lagt upp en “offert”-sida. Att se vilka besökare som når denna sida kan avslöja vad dina presumtiva kunder söker. Om du ser massor av sökord på “fastpris offert” (särskrivet i exempelvärldens underbara värld) så kanske detta bör framhävas på hemsidan om ni erbjuder denna tjänst.

Att ändra sidan efter de sökord där den passar är lite som att anpassa varorna i en butik efter vem som kommer och handlar. Kunden har alltid rätt, även på Internet!

Canonical links, SEO news

googleGoogle, Yahoo and Microsoft have togheter announced the support of a new tag for web development where you can specify your canonical links. The point of this is to enable webmasters themselves to “point out” which page contains the original copy of certain information in case multiple copies are shown on the same page. In essence, if multiple links into the website can display the same content you now have the ability to point the search engine to the page that you would rather have indexed.

The code is quite simple, on each page where the information can be found simply add the following tag:

<link rel=”canonical” href=”http://www.example.com/destination.php” />

This will inform the search engine of which of the pages is the true origin of the information and which are only redundant copies. For more detailed explenation of the new tag visit the Official Google Webmaster Central.

I bet many CMS authors right now are digging into their code to add support for this new convention.