Google och Bing i blåsväder

Alla som är insatta i hur sökmotorerna fungerar vet att Yahoo numera använder Bing för att leverera sina sökresultat. Nu kommer det dock fram att Bing använder… Google!

Google började misstänka att Bing kopierade sökresultat ifrån Googles index när ett udda sökresultat hos Google även rankades högt hos Bing. För att testa sin teori om att Bing faktiskt medvetet kopierade sökresultat satte Google upp en avancerad fälla.

Google skapade sökresultat för väldigt udda ord (“hiybbprqag”, “delhipublicschool40 chdjob” med flera) och pekade dessa på sidor som absolut inte hade något med dessa konstruerade ord att göra. De gav sedan tio stycken nyinstallerade Windows-datorer till några anställda och lät dem köra Internet Explorer 8 med “site suggest” aktivt. Dessa anställda fick sedan söka på de högst udda orden på Google och klicka på länkarna. Efter bara någon vecka dök samma udda sökresultat upp hos Bing!

Efter detta experiment (som involverade flera olika sökord) gick Google ut och anklagade Bing för att kopiera deras sökresultat.

Läs mer:
Google: Bing Is Cheating, Copying Our Search Results
Bing: Setting the Record Straight